เราพร้อมที่จะให้บริการคุณ

image
1.บริหารจัดการโดยนักศึกษาที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
image
2.นักศึกษาผ่านการฝึกอบรมทั้ง
ในด้านเทคนิคเเละการให้บริการ
image
3.เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายเเละเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการ
image
4.มีบริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยเเละบุคคลทั่วไป
image
5.คัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิตเเละให้บริการ
image
6.มีการประเมินความพึงพอใจเเละติดตามหลังการขายรวมถึงข่าวสาร คลังความรู้
image
7.มีระบบควบคุมคุณภาพโดยอาจารย์ผู้ดูเเล
image
8.มีค่าบริการที่ราคาถูกเเละในบางส่วนอาจไม่มีค่าใช้จ่าย(ฟรี)

เราคือใคร?


            ทีมงานนักศึกษาระดับ ปวส. ของศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาทุกคน ได้รับการพัฒนาเเละปูพื้นฐานทักษะด้านวิชาชีพตั้งเเต่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดเเละนำไปสู่กระบวนการสร้างผู้ประกอบการที่ดี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะให้สอดคล้องกับเเนวทางขององค์กรที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของเรา

                              
 
มาตรฐานของเรา
image
Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก